Design

Har du en idé kring en innovation med speciell form eller design, dvs en produkt som har ett nytt utseende, kan denna skyddas genom en ansökan om designskydd.

Vi tar hand om hela processen från utformande och inlämning av din ansökan till en godkänd registrering för din design och ser till att dina rättigheter tas om hand på bästa sätt i de länder där du vill skydda din idé.