Patent

Har du en idé kring en innovation som löser ett tekniskt problem kan denna skyddas genom en ansökan om patent.

Vi tar hand om hela processen från utformande och inlämning av din ansökan till ett beviljande av patent och ser till att dina rättigheter tas om hand på bästa sätt i de länder där du vill skydda din idé.