Skydd

Genom skydd av idéer och innovationer kan du få försprång framför konkurrenterna och behålla din position på en växande marknad. Skydd av immateriella rättigheter skapar värden i ditt företag som bidrar till utveckling och tillväxt av din affärsverksamhet.

Med ett beviljat patent för en ny produktidé, en registrering för produktens design eller ett varumärke för dess namn har du ensamrätt att använda din idé som du önskar, oavsett om det gäller egen tillverkning och försäljning eller överlåtande av rätten till annan part. Du kan använda din rättighet för att skapa affärsnytta på flera sätt i ditt företag.

Vi ger rådgivning kring affärsutveckling och hjälper dig att skydda dina innovationer på bästa sätt med fokus på dina affärsmål.