Strategi

En IP-strategi säkrar ditt företags utveckling och skapar handlingsfrihet, dessutom skapar den good-will och ger starka samarbeten med forskare, kunder och investerare.

Vi bistår dig i att inventera befintliga och potentiella immateriella rättigheter i ditt företag. Därefter utformar vi en strategi kring hur ni kan säkra och förvalta dessa tillgångar för att bygga upp ett ökat värde i bolaget.

En genomtänkt strategi ska erbjuda flexibla lösningar när utmaningarna skiftar. Ansökningar för skydd av immateriella tillgångar bör ske i linje med din affärsplan där helheten av värdeskapande aktiviteter är att skapa kommersiell framgång för dig som entreprenör.