Styrelse

En effektiv IP-strategi visar företagets mål. Genom att öka medvetandet om era immateriella rättigheter i hela organisationen skapas goda värdegrunder för att ta vara på och utveckla nya idéer på kort och lång sikt.

Vi erbjuder din bolagsstyrelse kompetens kring immateriella rättigheter och IP-strategier för att stärka företagets lönsamhet och utvecklingskraft.

En genomtänkt IP-strategi säkrar utveckling och förvaltar företagets tillgångar. Målsättningen är att skapa värden och kommersiell framgång i verksamheten.