Utbildningar

Vi genomför utbildningar avseende grundläggande immaterialrätt och IP-strategier för enskilda personer eller grupper som är utformade för organisationens behov.

En intern utbildning ger kompetenshöjning och skapar ett gemensamt synsätt inom organisationen, exempelvis avseende hur nya idéer ska tas om hand, konkurrentbevakning och marknadsföring av nya produkter.

En intern utbildning kan utformas som en kurs, föreläsning eller workshop och är anpassad för ditt företags behov.