Varumärke

Ett namn eller en symbol för din produkt eller tjänst, och även en form/design av en produkt, kan skyddas genom ansökan om varumärke. Likaså kan du skydda namnet på ditt företag och din företagslogo via en ansökan om varumärke.

Vi tar hand om hela processen från utformande och inlämning av din ansökan till en godkänd registrering av ditt varumärke samt ser till att dina rättigheter tas om hand på bästa sätt i de länder där du vill skydda din idé.